Loo konto

Selleks, et tagada looma(de) jaoks alati parim ravi erinevatesse loomakliinikutesse pöördumisel kliinikute vahel andmete jagamise teel, palume teil tutvuda ja anda vastavalt PetBook`i Teenusepakkujale ja veterinaarteenust osutavale Kliinikule järgmised nõusolekud.